Envia'ns un correuEnvia'ns un correu
Adreça copiada
Menu

Protecció Civil

Estudis d'inundabilitat

 • Desarrollo de una aplicación informática para el mantenimiento, explotación y análisis del Catálogo Nacional de Inundaciones Históricas. Norcontrol.

Plans d'emergència i Plans d'Autoprotecció

 • Pla d'Autoprotecció de l'ETAP de Sant Joan Despí. Agbar.

 • Pla d'Autoprotecció del Service Center a la ZAL de Barcelona. CILSA.

 • Pla d'Emergència Exterior del Túnel d'Envalira. Govern d'Andorra.

 • Pla d'Autoprotecció de la Planta Química d'Urquima. Grupo Uriach.

 • Pla d'Autoprotecció de la Torre Agbar. Agbar.

 • Pla d'Autoprotecció Edifici Collblanc. Agbar.

 • Pla d'Autoprotecció Museu Agbar. Agbar.

 • Pla d'Autoprotecció de l'edifici Aribau 200. Aribau 200.

 • Pla d'Autoprotecció de la seu d'Andbanc a Andorra. Andbanc.

 • Pla d'Autoprotecció de la Central Cornellà d'Agbar. Agbar.

 • Auditoria del Pla de Qualitat de l'Explotació del Túnel d'Envalira. Govern d'Andorra.

 • Elaboració del Pla d'Emergència Municipal per a Risc Sanitari. Ajuntament de Barcelona.

 • Pla d'Autoprotecció de l'edifici Allianz a Gran Via 604. Allianz.

 • Pla de Autoprotecció de Caixa Sabadell. Caixa Sabadell.

 • Pla d'Autoprotecció de la Fira Sabadell. Fira Sabadell.

 • Pla d'Autoprotecció de la Gerència Llobregat Nord. Agbar.

 • Pla d'Autoprotecció de la Gerència Llobregat Sud. Agbar.

 • Pla d'Autoprotecció de la Gerència Besòs. Agbar.

 • Pla d'actuació d'emergència municipal per a accidents en el transport de mercaderies perilloses (transport ferroviari i per carretera). Ajuntament de Barcelona.

 • Pla d'actuació d'emergència municipal per a Inundacions a la ciutat de Barcelona. Ajuntament de Barcelona.

 • Pla d'actuació d'emergència municipal per a Incendis Forestals a la ciutat de Barcelona. Ajuntament de Barcelona.

 • Elaboració del Pla d'Acció per a Accidents amb Múltiples Víctimes (Grup Sanitari). Ajuntament de Barcelona.

 • Programa d'Implantació i formació del Pla Específic d'Emergència Municipal per a manca de comunicacions de Barcelona (veu i dades). Serveis de Protecció Civil Municipal – Ajuntament de Barcelona.

 • Programa d'Implantació i formació del Pla Específic d'Emergència Municipal per a manca de subministrament elèctric de Barcelona. Serveis de Protecció Civil Municipal – Ajuntament de Barcelona.

 • Programa d'Implantació i formació del Pla d'Actuació d'Emergència Municipal per a riscos greus de Barcelona. Serveis de Protecció Civil Municipal – Ajuntament de Barcelona.

 • Pla d'Acció del Grup Logístic Social de Barcelona. Direcció de Serveis de Producció de Serveis Personals – Ajuntament de Barcelona.

 • Pla Específic d'Emergència Municipal per a manca de comunicacions de Barcelona (veu i dades). Serveis de Protecció Civil Municipal – Ajuntament de Barcelona.

 • Pla Específic d'Emergència Municipal per a manca de subministrament elèctric de Barcelona. Serveis de Protecció Civil Municipal – Ajuntament de Barcelona.

 • Pla d'Actuació d'Emergència Municipal per a riscos greus de Barcelona. Serveis de Protecció Civil Municipal – Ajuntament de Barcelona.

 • Pla d'Emergència de l'Edifici destinat a Centre de Control de Trànsit de les Rondes de Barcelona. Serveis de Protecció Civil Municipal – Ajuntament de Barcelona.

 • Programa d'Implantació i formació del Pla Específic d'Emergència Municipal per a risc sísmic de Barcelona. Serveis de Protecció Civil Municipal – Ajuntament de Barcelona.

 • Aplicació GIS per a la gestió del Pla Específic d'Emergència Municipal per a manca de comunicacions de Barcelona (veu i dades). Serveis de Protecció Civil Municipal – Ajuntament de Barcelona.

 • Aplicació GIS per a la gestió del Pla Específic d'Emergència Municipal per a manca de subministrament elèctric de Barcelona. Serveis de Protecció Civil Municipal – Ajuntament de Barcelona.

 • Aplicació GIS per a la gestió del Pla d'Actuació d'Emergència Municipal per a riscos greus de Barcelona. Serveis de Protecció Civil Municipal – Ajuntament de Barcelona.

 • Aplicació GIS de Gestió del Pla d'emergència Exterior del Túnel d'Envalira (AGEXVALIRA). Govern d'Andorra.

 • Web del Pla Específic d'Emergència Municipal per a manca de comunicacions de Barcelona (veu i dades). Serveis de Protecció Civil Municipal – Ajuntament de Barcelona.

 • Web del Pla Específic d'Emergència Municipal per a manca de subministrament elèctric de Barcelona. Serveis de Protecció Civil Municipal – Ajuntament de Barcelona.

 • Web del Pla d'Actuació d'Emergència Municipal per a riscos greus de Barcelona. Serveis de Protecció Civil Municipal – Ajuntament de Barcelona.

 • Pla Específic d'Emergència Municipal per a risc sísmic de Barcelona. Serveis de Protecció Civil Municipal – Ajuntament de Barcelona.

 • Definició del Contingut del Manual d'Explotació i Pla d'Emergència Interior del Túnel d'Envalira. Govern d'Andorra.

 • Presentació Científica del Pla Específic d'Emergència Municipal per a risc sísmic de Barcelona. Serveis de Protecció Civil Municipal – Ajuntament de Barcelona.

 • Presentació Política del Pla Específic d'Emergència Municipal per a risc sísmic de Barcelona. Serveis de Protecció Civil Municipal – Ajuntament de Barcelona.

 • Presentació a la població del Pla Específic d'Emergència Municipal per a risc sísmic de Barcelona. Serveis de Protecció Civil Municipal – Ajuntament de Barcelona.

 • Aplicació GIS per la gestió de l'emergència sísmica de l'Ajuntament de Barcelona. Serveis de Protecció Civil Municipal – Ajuntament de Barcelona.

 • Web del Pla Específic d'Emergència Municipal per a risc sísmic de Barcelona. Serveis de Protecció Civil Municipal – Ajuntament de Barcelona.

 • Elaboració de la Instrucció de Protecció Civil Municipal de Barcelona.

 • Desenvolupament d'una aplicació informàtica pel manteniment, explotació i anàlisi del Catálogo Nacional de Inundaciones Históricas. Norcontrol – Applus.

 • Asistencia técnica para determinar las características del futuro catálogo de cartografía de riesgos naturales de España. Dirección General de Protección Civil y Emergencias.

 • Coordinación de diferentes simulacros en edificios e infraestructuras de la ciudad de Barcelona.

 • Càlculs d'ocupació i d'evacuació a diversos projectes constructius d'infraestructures del transport.

 • Càlculs d'ocupació i d'evacuació a diversos projectes constructius d'edificacions.

 • Desarrollo de una aplicación informática para la explotación y análisis de una base de datos que integre las indemnizaciones concedidas por distintos organismos por daños ocasionados por siniestros o catástrofes en España. Dirección General de Protección Civil y Emergencias.

 • Estudio previo sobre la situación actual de los mapas de riesgos en España y propuesta de metodología para la armonización de la cartografía existente y para la elaboración de la nueva cartografía de riesgos. Dirección General de Protección Civil y Emergencias.

 • Asistencia técnica para integrar información de indemnizaciones en el catálogo nacional de inundaciones históricas (08A103). Dirección General de Protección Civil y Emergencias.

 • Servicio de desarrollo de aplicación informática para el mantenimiento, explotación y análisis de la base de datos nacional de evaluación de eventos. Dirección General de Protección Civil y Emergencias.

 • Revisió del Pla d'Autoprotecció Edifici Collblanc.

 • Revisión del Plan de Autoprotección de la ETAP de Sant Joan Despí. Helios Grup.

 • Pla d'Autoprotecció de la 165a Fira de la Candelera de Molins de Rei.

Simulacres

 • Simulacre de l'edifici del carrer d'Aribau 200, Barcelona. Aribau 200.

Fes click per a copiar l'adreça de correuadreça copiada