Envia'ns un correuEnvia'ns un correu
Adreça copiada
Menu

Feines realitzades

 • Inestabilitat d'un talús de la carretera C-151 entre Olot i Sant Pau de Seguries (Coll de Capsacosta).
 • Direcció d'Obra per l'ajuntament de Torroella de Montgrí del Projecte de Reposició del Carrer Mediterrània, 71-73, Zona Esllavissada, a l'Estartit.
 • Informe "Característiques geològiques i geotècniques dels materials del subsòl on es preveu la construcció d'un itinerari de vianants a la Carretera BV-5001." Expedient: 3000371"
 • Simulacre de l'edifici del carrer d'Aribau 200, Barcelona. Aribau 200
 • Direcció d'obra per a Gisa del projecte: "Execució de les obres de millora general. nova carretera. construcció de calçades laterals a l'autopista c-31. segona fase. autopista c-31, pk 8+224 al pk 9+926. tram: Badalona - Montgat. clau: NB-99068.1."
 • Simulación numérica con PLAXIS del Túnel de Tárrega (Canal Segarra-Garrigues). Inypsa.
 • Presentació Política del Pla Específic d'Emergència Municipal per a risc sísmic de Barcelona. Serveis de Protecció Civil Municipal – Ajuntament de Barcelona
 • Estudio informativo: mejora general, conexión de la C-850 con la C-66 de Sant Jordi Desvalls a Flaca y desdoblamiento de la C-66 del PK 21+031 hasta el PK 22+331. Tramo: Flaca. Clave: EI-NG-01004.1. Civil Management
 • Assessorament geotècnic i control de la instrumentació a les obres de Barcelona infraestructures municipals (BIM/SA) des de 2003 fins a l'actualitat.
 • Proyecto Constructivo de generación de un recinto para la recepción de materiales de las excavaciones de la línea 9. Cálculos de estabilidad.
 • Elaboració del Pla d'Acció per a Accidents amb Múltiples Víctimes (Grup Sanitari). Ajuntament de Barcelona
 • Definició del Contingut del Manual d'Explotació i Pla d'Emergència Interior del Túnel d'Envalira. Govern d'Andorra.
 • Proyecto de refuerzo del muelle de Acerinox. En la Bahía de Algeciras
 • Pla d'Autoprotecció del Service Center a la ZAL de Barcelona. CILSA
 • Informe pericial: Trabajos de geología y geotecnia realizados por la empresa Aplicaciones Geológicas Consultores, S.L. en el proyecto constructivo del Tunel de la Calderona.
 • Estudio previo sobre la situación actual de los mapas de riesgos en España y propuesta de metodología para la armonización de la cartografía existente y para la elaboración de la nueva cartografía de riesgos. Dirección General de Protección Civil y Emergencias
 • Pla d'Autoprotecció de la Gerència Llobregat Nord. Agbar
 • Projecte Constructiu del Muelle Adosado 2ª Fase B del Port de Barcelona. Calculs d'estabilitat
 • Direcció d'Obra per l'ajuntament de Torroella de Montgrí del Projecte de Reposició del Carrer Mediterrània, 71-73, Zona Esllavissada, a l'Estartit.
 • Direcció d'obra per a Abertis-Areas del projecte: "REHABILITACIÓN DEL FIRME DEL AREA DE SERVICIO DE LA SELVA DIRECCION BARCELONA AP-7 PK 085+000"
 • Estudi geològic i geotècnic d'un solar destinat a l'ampliació i reforma d'una nau industrial entre el carrer Enric Prat de la Riba, 12 i el carrer Torre de la Vila al T.M. De St. Boi de Llobregat.
 • Presentació a la població del Pla Específic d'Emergència Municipal per a risc sísmic de Barcelona. Serveis de Protecció Civil Municipal – Ajuntament de Barcelona
 • Estabilitat de talussos - Auditoria de la clausura del dipòsit controlat de residus de la construcció, pedrera "La Ginesta", en el TM de Sitges. Agència de Residus de Catalunya.
 • Asistencia técnica para integrar información de indemnizaciones en el catálogo nacional de inundaciones históricas (08A103). Dirección General de Protección Civil y Emergencias
 • Presentació Científica del Pla Específic d'Emergència Municipal per a risc sísmic de Barcelona. Serveis de Protecció Civil Municipal – Ajuntament de Barcelona
 • Programa d'Implantació i formació del Pla Específic d'Emergència Municipal per a manca de comunicacions de Barcelona (veu i dades). Serveis de Protecció Civil Municipal – Ajuntament de Barcelona
 • Mur de contenció al carrer de Sant Roc al T.M. d'Arenys de Mar (Maresme). GRECCAT
 • Proyecto de Rehabilitación del Firme del Área de Servicio de Pina de Ebro Dirección Lleida y Zaragoza. AP-2 Pk 48+000. Areamed 2000
 • Análisis de estabilidad y cálculo de mejora del terreno del dique de abrigo correspondiente al proyecto constructivo de infraestructura del puerto de Barcelona, dique sur
 • Web del Pla Específic d'Emergència Municipal per a manca de comunicacions de Barcelona (veu i dades). Serveis de Protecció Civil Municipal – Ajuntament de Barcelona
 • Pla d'Emergència Exterior del Túnel d'Envalira. Govern d'Andorra.
 • Anàlisi d'estabilitat del talús de la carretera GI-550 al pk 5+500. Europrincipia.
 • Projecte dels túnels associats a l'estudi informatiu de millora general. Nova carretera. Eix del Llobregat. Carretera C-16. Tram: Berga - Bagà. Clau: EI-NB-01134. UTE Censa-Europrincipia
 • Proposta de Classificació – Bassa d'Innivació de Boí-Taüll
 • Anàlisi d'estabilitat de l'esllavissada d'Arena de Cabrales a Astúries. Inypsa.
 • Web del Pla Específic d'Emergència Municipal per a risc sísmic de Barcelona. Serveis de Protecció Civil Municipal – Ajuntament de Barcelona
 • Pla d'Actuació d'Emergència Municipal per a riscos greus de Barcelona. Serveis de Protecció Civil Municipal – Ajuntament de Barcelona
 • Pla d'Autoprotecció de la Torre Agbar. Agbar
 • Colaboración en la asistencia técnica a la dirección de las obras como asesor geotécnico a la autoridad portuaria del puerto de Barcelona "PROYECTO CONSTRUCTIVO ELEVACIÓN CALZADA AUTOTERMINAL"
 • Estudi d'estabilitat del dic de contenció de la pedrera La Vallensana. Gestora de Terres i Runes, SA.
 • Càlculs d'ocupació i d'evacuació a diversos projectes constructius d'edificacions
 • Campaña geotécnica y dimensionamiento del muro de escollera a realizar en el proyecto de remodelación y acondicionamiento de la zona de prácticas del campo de Golf Municipal de Gijón (La Llorea). Green Project
 • Estudio de estabilidad de dos taludes en la autopista A-19 entre Barcelona y Massanet. Tramo: Sant Andreu de Llavaneres-Malgrat, sector II: Canet de Mar-Pineda de Mar.
 • Projecte cosntructiu d'un vial perimetral per l'ampliació de l'Abocador de Can Mata.
 • Coordinación de diferentes simulacros en edificios e infraestructuras de la ciudad de Barcelona
 • Elaboració de la Instrucció de Protecció Civil Municipal de Barcelona
 • Documento Técnico de Reparaciones Puntuales del Firme. Área de Servicio de Montblanc, Dirección Lleida y Dirección Barcelona. AP-2, PK 195+000 Montblanc. Tarragona
 • Proposta de Classificació – Bassa d'Innivació de Coll de Pal. FGC.
 • Direcció d'obra per a Abertis-Areas del projecte: "REHABILITACIÓN DEL FIRME DEL AREA DE SERVICIO DEL MONTSENY DIRECCIÓN BARCELONA AP-7 PK 117+100"
 • Anàlisi d'estabilitat del talús de la carretera GI-550 al pk 5+500. Europrincipia
 • Prova càrrega d'un pilot en el nou edifici del centre del disseny - BIMSA.
 • Estudio coste beneficio de les alternativas: mejora general, acondicionamiento Tramo: Olinana-Coll de Nargó. Europrincipia
 • Direcció d'obra del projecte: "Proyecto constructivo de una nueva pasarela peatonal de comunicación de las dos semiareas del area de servicio de Pina de Ebro".
 • Pla d'Autoprotecció de l'ETAP de Sant Joan Despí. Agbar
 • Proposta de Classificació – Bassa d'Innivació de Sant Agustí del Lluçanès
 • Mur de contenció a la urbanització del grup d'habitatges Via Trajana. Memòria i càlculs del calaix de protecció d'un col·lector i dues canonades.
 • Pla d'Autoprotecció de la Central Cornellà d'Agbar. Agbar
 • Actuació de manteniment talús passeig Balmins (Platja Fonda) - Sitges. Maviteck consultors'08 SL.
 • Proyecto complementario del Proyecto Básico y de Ejecución de reforma y ampliación de local de restauración en Área de Servicio "Porta Catalana"
 • Projecte Complementari per a la Protecció del talús de les calçades laterals a l'autopista C-31. Segona Fase. Tram: Badalona (Clau: NB-99068.1 C1). Civil Management
 • Remodelació de la zona d'aparcament del àrea de Bellaterra. Hotel Bellaterra AREAS.
 • Projecte constructiu d'estabilització dels talussos al Parc de la Creueta del Coll, al Districte de Gràcia, Barcelona
 • Análisis de las deformaciones de los emisarios principal y de emergencia del Port Forum por efecto de la sobrecarga de la escollera para la mejora de la agitación interior.
 • Dimensionamiento geotécnico y estructural: proyecto de muro de contención en la case Sant Roca al T.M. d'Arenys de Mar (Maresme). GRECCAT
 • Pla d'Autoprotecció de la Gerència Llobregat Sud. Agbar
 • Elaboració del Pla d'Emergència Municipal per a Risc Sanitari. Ajuntament de Barcelona
 • Pla d'Acció del Grup Logístic Social de Barcelona. Direcció de Serveis de Producció de Serveis Personals – Ajuntament de Barcelona
 • Anexo de geotecnia. Asistencia técnica para el acceso a la playa de Masnou a poniente del puerto, en la zona de Bell-Resguard, T.M. de Masnou. Intraesa
 • Informe tècnic de les comprovacions geotècniques. Projecte executiu de millora de la resposta de la infraestructura a temporals al Port Fòrum
 • Auditoria del Pla de Qualitat de l'Explotació del Túnel d'Envalira. Govern d'Andorra.
 • Estudio de estabilidad geotécnica: Mota de Cierre Muelle Prat Fase 3. Port de Barcelona
 • Estudi d'estabilitat de l'ampliació del primer nivell dels vasos 6 i 7 de la fase III del dipòsit controlat de R.M. del Segrià. Gestora de Terres i Runes, SA.
 • Assessorament geotècnic i control de la instrumentació a les obres del Port de Barcelona des de 2007 fins a l'actualitat.
 • Pla d'Autoprotecció de l'edifici Aribau 200. Aribau 200
 • Direcció d'Execució de l'actuació de consolidació dels talussos situats entre l'Agrupació 13 i 15 (Sagrat Cor) al Cementiri de Montjuïc. Cementiris de Barcelona.
 • Anexo de geología y geotecnia, y de túneles del estudio previo: "Complementación de la conexión entre las ETAP de Abrera y Cardedeu: Tramo Fontsanta-Trinitat. Actuaciones prioritarias y urgentes incluidas en el Anexo IV del Real Decreto Ley 2/2004 de 18 de junio". Censa
 • Projecte constructiu de mur de contenció i reposició carrer Mediterrània - Ajuntament Torroella de Montgrí.
 • Estabilitat dels desmunts de l'autopista A-19 entre Barcelona i Massanet. Tram: Pineda de Mar-Malgrat-Palafolls.
 • Pla d'Autoprotecció Museu Agbar. Agbar
 • Colaboración en la asistencia técnica a la dirección de las obras como asesor geotécnico a la autoridad portuaria del puerto de Barcelona "AMPLIACIÓN MUELLE SUR"
 • Estudio de evaluación del estado de las instalaciones del tren de lavado de vehículos y diagnosis estructural. Empresa Autoterminal en el puerto de Barcelona.
 • Pla d'actuació d'emergència municipal per a Inundacions a la ciutat de Barcelona. Ajuntament de Barcelona
 • Estudio de estabilidad geotécnica para la ampliación de 4 metros de altura de la actual precarga del recinto del Dique Sur en el Puerto de Barcelona
 • Prova càrrega d'un pilot en el recinte previst pel futur zoo Mari de Barcelona - BIMSA.
 • Recomanacions fonamentacions Estructures, dos passos superiors i un inferior a Can Guitard - PENTAEDRO.
 • Proyecte constructiu de deconstrucció de la passarel·la existent i construcció de una nova Pasarela de comunicació entre les dues semiareas a Pina de Ebro.
 • Geologia i geotècnia: ampliació a tres carrils a l'autopista C-16 (PK 22+000 al PK 23+800)
 • Documento técnico: control de accesos al aparcamiento de autobuses en el Àrea del Mèdol dirección Tarragona Autopista AP-7 .PK 237+000
 • Anàlisi de la capacitat portant a la rehabilitació d'una vivenda al carrer Abadessa d'Olzey, 34.
 • Inestabilitat d'un talús de la carretera C-151 entre Olot i Sant Pau de Seguries (Vall de Bianya).
 • Estudios geotécnicos correspondientes al proyecto para la ampliación del Muelle Adosado 2ª Fase B. Port de Barcelona. 2008
 • Pla d'actuació d'emergència municipal per a accidents en el transport de mercaderies perilloses (transport ferroviari i per carretera). Ajuntament de Barcelona
 • Estudi de patologies i recalç del dipòsit de Tradebe a Puigpelat.
 • Web del Pla d'Actuació d'Emergència Municipal per a riscos greus de Barcelona. Serveis de Protecció Civil Municipal – Ajuntament de Barcelona
 • Pla d'Autoprotecció de la Fira Sabadell. Fira Sabadell
 • Dirección de las obras correspondientes al proyecto de refuerzo del muelle de Acerinox. En la Bahía de Algeciras
 • Aplicació GIS per la gestió de l'emergència sísmica de l'Ajuntament de Barcelona. Serveis de Protecció Civil Municipal – Ajuntament de Barcelona
 • Programa d'Implantació i formació del Pla d'Actuació d'Emergència Municipal per a riscos greus de Barcelona. Serveis de Protecció Civil Municipal – Ajuntament de Barcelona
 • Cimentación TÓTEM Leroy Merlin. Tienda AKI BRICOLAGE en "Massanassa" (Valencia). GRECCAT
 • Projecte Constructiu de reparació de l'estructura i coberta de la pista poliesportiva de Castellví de Rosanes
 • Direcció d'obra per a Gisa del projecte: "Nou accés des de la carretera C-55, PK 19+000 al 21+447 a Sant Vicenç de Castellet. Tram: Castellbell i el Vilar - Sant Vicenç de Castellet. Clau: MB-99095"
 • Direcció d'obra per a ajuntament de Torroella de Montgrí del projecte: "PROJECTE DE REPOSICIÓ DEL CARRER MEDITERRÀNIA, 71-73, ZONA ESLLAVISSADA, A L'ESTARTIT."
 • Pla Específic d'Emergència Municipal per a manca de comunicacions de Barcelona (veu i dades). Serveis de Protecció Civil Municipal – Ajuntament de Barcelona
 • Geologia i Geotècnia: Projecte constructiu de millora general. Condicionament de la carretera TV-3405, entre el PK 0+000 i el 5+231. Tram: Amposta.
 • Web del Pla Específic d'Emergència Municipal per a manca de subministrament elèctric de Barcelona. Serveis de Protecció Civil Municipal – Ajuntament de Barcelona
 • Aplicació GIS per a la gestió del Pla d'Actuació d'Emergència Municipal per a riscos greus de Barcelona. Serveis de Protecció Civil Municipal – Ajuntament de Barcelona
 • Estudio de trazado correspondiente a un nuevo vial de comunicación de las dos semiáreas del área de servicio del Llobregat. Areas.
 • Estudi d'estabilitat de l'execució dels dics de les cel·les d'ampliació del dipòsit controlat de Can Mata (Els Hostalets De Pierola)
 • Aplicació GIS per a la gestió del Pla Específic d'Emergència Municipal per a manca de subministrament elèctric de Barcelona. Serveis de Protecció Civil Municipal – Ajuntament de Barcelona
 • Colaboración en la asistencia técnica a la dirección de las obras como asesor geotécnico a la autoridad portuaria del puerto de Barcelona "ATRAQUE PARA BUQUES DE GRANEL LIQUIDO"
 • Adaptación de las instalaciones del muelle de Acerinox en la bahía de Algeciras para buques de 30.000 T.P.M.
 • Campaña geotécnica: ensanchamiento y mejora de trazado. Carretera C-12, PK 201+000 al 212+230. Tramo Àger- cruce C-13 (La Passarela). Intraesa
 • Revisión del proyecto refundido de los proyectos de construcción de la conexión entre la Av. Vallbona, la N-152 i la BV-5001 y de construcción de la Ronda Montcada 1ª Fase. Infraestructures del Llevant / BIMSA
 • Informe en relació a l'esllavissament del mur d'escollera sobre el riu Anoia al barri del Pi a Santa Margarida de Montbui. Moix Serveis i Obres, SL.
 • Campaña de campo y anexo de geología y geotecnia: Supresión de paso a nivel de Masquefa (PK 25+280 Martorell-Igualada) de la línea Llobregat-Anoia de loss FGC. Intraesa
 • Pla d'Autoprotecció de la 165a Fira de la Candelera de Molins de Rei
 • Annex de càlcul de l'entibació per la construcció d'un col·lector al C/ Vila Vilà, entre C/ Palaudàries i de Carrera
 • Estabilidad de los desmontes de l'autopista A-19 entre Barcelona y Massanet. Tram: Pineda de Mar-Malgrat-Palafolls.
 • Servicio de desarrollo de aplicación informática para el mantenimiento, explotación y análisis de la base de datos nacional de evaluación de eventos. Dirección General de Protección Civil y Emergencias
 • Geologia i Geotècnia: Rotonda. BV-4511, PK 3+475. Polígon industrial Pla de Santa Anna. Sant Fruitós de Bages
 • Projecte Constructiu de generació de un recinte para la recepció de materials de las excavacions de la línea 9. Càlculs d'estabilitat
 • Talussos de la variant de Ripoll N-152. Anàlisi d'estabilitat i definició constructiva.
 • Aplicació GIS de Gestió del Pla d'emergència Exterior del Túnel d'Envalira (AGEXVALIRA). Govern d'Andorra
 • Estudi cost benefici de les alternatives: millora general, condicionament Berga - Sant llorenç de Morunys, carreteres BV-4241 i LV-4241. Europrincipia.
 • Pla d'Autoprotecció de l'edifici Allianz a Gran Via 604. Allianz
 • Estudi de patologies de la passarel·la a Àrea de Servei de La Jonquera.
 • Proposta de Classificació – Bassa d'Innivació d'Estanyets
 • Pla d'Auscultació de l'enderroc de l'interior de l'illa delimitada pels carrers Torrent de les Flors, Reig i Bonet, Escorial i Encarnació de Barcelona
 • Proyecto constructivo de mejora local, zona de aparcamiento a Coll de Pal, BV-4024, Bagà-Alp. Civil Management
 • Canalització de la fase I de la riera de Palafolls en el tram comprés entre el pont del carrer del Carme (pk 0 +946) i sortida a mar. Fase 2 de dimensionament dels calaixos. COMSA.
 • Asistencia Técnica a la Dirección de Barcelona de Infraestructuras Municipales, S.A. para la coordinación y soporte en relación con las obras de cubrimiento de las vías de Sants. BIMSA (en curso).
 • Estudi d'estabilitat Abocador Tremp - Pentaedro.
 • Projecte constructiu per la modernitzacio del regadiu Xerta-Sènia, xarxa primaria i xarxa de rec del sector II, geologia- geotecnica per dues bassa i proposta de classificació.
 • Direcció d'Obra per a Gisa del projecte: "execució de les obres de millora general. nova carretera. construcció de calçades laterals a l'autopista c-31. segona fase. autopista c-31, pk 8+224 al pk 9+926. tram: Badalona - Montgat. clau: NB-99068.1."
 • Muro de escollera a realizar en el proyecto de remodelación y acondicionamiento de la zona de prácticas del campo de Golf Municipal de Gijón (La Llorea). Green Project
 • Proyecto de Rehabilitación del Firme. Área de Servicio de Empordà, Dirección Barcelona. AP-7 PK 35+000. Areamed 2000
 • Programa d'Implantació i formació del Pla Específic d'Emergència Municipal per a manca de subministrament elèctric de Barcelona. Serveis de Protecció Civil Municipal – Ajuntament de Barcelona.
 • Estudio de trazado correspondiente a un nuevo vial de comunicación de las dos semiáreas del área de servicio del Llobregat. Areas
 • Estudi d'estabilitat de talussos: projecte constructiu del regadiu de la terra alta. fase III. Bassa de regulació. CLAU: ER – 03903.1. Intraesa
 • Coordinación de la Dirección de las Obras: Proyecto refundido de los proyectos de construcción de la conexión entre la Av. Vallbona, la N-152 i la BV-5001 y de construcción de la Ronda Montcada 1ª Fase. Infraestructures del Llevant / BIMSA
 • Estudi d'estabilitat Abocador Tremp - Pentaedro
 • Pla d'Autoprotecció de la Planta Química d'Urquima. Grupo Uriach
 • Estudio de patologías de los muelles de atraque. puerto industrial de Jorf Lasfar. Marruecos
 • Estudios geotécnicos correspondientes a la zona de Astillero y cuenco amortiguador en el Muelle Adosado. 2008
 • Aplicació GIS per a la gestió del Pla Específic d'Emergència Municipal per a manca de comunicacions de Barcelona (veu i dades). Serveis de Protecció Civil Municipal – Ajuntament de Barcelona
 • Revisió del Pla d'Autoprotecció Edifici Collblanc.
 • Projecte constructiu per a la execució de una Bassa d'innivació a Port-Ainé. Anàlisi d'estabilitat de talussos.
 • Pla d'Autoprotecció Edifici Collblanc. Agbar
 • Proyecto de prolongación del paseo de los Ingleses y construcción de paseo sobre espigón. T.M. de Caldes d'Estrac (Barcelona).
 • Revisión del Plan de Autoprotección de la ETAP de Sant Joan Despí. Helios Grup.
 • Actuació de consolidació dels talussos situats entre a'agrupació 13 i l'agrupació 15 (Sagrat Cor) al Cementiri de Montjuïc
 • Revisión del proyecto de refuerzo del muelle de Acerinox redactado por PROES para la autoridad portuaria de la Bahía de Algeciras. Mayo del 2006.
 • Análisis del muro bp-1413 mj3.1 frente a los mecanismos de rotura y propuesta de mejora. Consorci del Parc Alba
 • Desenvolupament d'una aplicació informàtica pel manteniment, explotació i anàlisi del Catálogo Nacional de Inundaciones Históricas. Norcontrol – Applus
 • Direcció d'Obra per a Gisa del projecte: Nou accés des de la carretera C-55, PK 19+000 al 21+447 a Sant Vicenç de Castellet. Tram: Castellbell i el Vilar - Sant Vicenç de Castellet. Protecció de talussos. Clau: MB-99095"
 • Proposta de Classificació – Bassa d'Innivació de COSTA RASA, La Molina. FGC
 • Mur d'escullera en la zona de pràctiques del campo de golf municipal de Gijón. Green Project
 • Pla Específic d'Emergència Municipal per a risc sísmic de Barcelona. Serveis de Protecció Civil Municipal – Ajuntament de Barcelona
 • Projecte per a la perforació horitzonal dirigida sota l'AP-7 per a la connexió de les depuradores de l'Àrea de Servei del Montseny. Areas.
 • Asistencia técnica para determinar las características del futuro catálogo de cartografía de riesgos naturales de España. Dirección General de Protección Civil y Emergencias
 • Estudi d'estabilitat de dos talussos a l'autopista A-19 entre Barcelona i Massanet. Tram: Sant Andreu de Llavaneres-Malgrat, sector II: Canet de Mar-Pineda de Mar.
 • Programa d'Implantació i formació del Pla Específic d'Emergència Municipal per a risc sísmic de Barcelona. Serveis de Protecció Civil Municipal – Ajuntament de Barcelona
 • Elaboració del Pla d'Auscultació i Instrumentació. Millora de l'accessibilitat i adaptació a la normativa de l'intercanviador de l'estació de Verdaguer (L-4 i L-5 de TMB), clau: TM-04312. Dopec.
 • Projecte d'estabilització de talussos d'un compex hoteler a Tanger. Dopec
 • Pla d'actuació d'emergència municipal per a Incendis Forestals a la ciutat de Barcelona. Ajuntament de Barcelona
 • Projecte Complementari per a la Protecció del talús de les calçades laterals a l'autopista C-31. Segona Fase. Tram: Badalona (Clau: NB-99068.1 C1). Civil Management.
 • Desarrollo de una aplicación informática para el mantenimiento, explotación y análisis del Catálogo Nacional de Inundaciones Históricas. Norcontrol
 • Estudio de trazado: Acceso de una nave en construcción a la carretera A-139, PK 51+300 lado derecho. G3 Desenvolupament Territorial
 • Pla d'Emergència de l'Edifici destinat a Centre de Control de Trànsit de les Rondes de Barcelona. Serveis de Protecció Civil Municipal – Ajuntament de Barcelona
 • Càlculs d'ocupació i d'evacuació a diversos projectes constructius d'infraestructures del transport
 • Projecte dels túnels associats a l'estudi informatiu de millora general. Nova carretera. Eix del Llobregat. Carretera C-16. Tram: Berga - Bagà. Clau: EI-NB-01134. UTE Censa-Europrincipia .
 • Projecte constructiu per a la execució de una Bassa d'innivació a Espot Anàlisi d'estabilitat de talussos.
 • Dimensionament d'un mur d'escollera en l'àmbit de la reforma de l'Estació de Servei - 1065 Carburt-GNL/GNC a Sant Joan de Vilatorrada
 • Pla de Autoprotecció de Caixa Sabadell. Caixa Sabadell
 • Pla d'Autoprotecció de la seu d'Andbanc a Andorra. Andbanc
 • Direcció d'obra per a Abertis-Areas del projecte i separata "REHABILITACIÓN DE LA PASSAREL·LA DE COMUNICACIÓ DE L'AREA DE SERVEI DE LA SELVA AP-7 PK 085+000"
 • Pla Específic d'Emergència Municipal per a manca de subministrament elèctric de Barcelona. Serveis de Protecció Civil Municipal – Ajuntament de Barcelona
 • Desarrollo de una aplicación informática para la explotación y análisis de una base de datos que integre las indemnizaciones concedidas por distintos organismos por daños ocasionados por siniestros o catástrofes en España. Dirección General de Protección Civil y Emergencias
 • Taludes de la variante de Ripoll N-152. Análisis de estabilidad y definición constructiva.
 • Direcció d'obra per a Areamed 2000 del projecte REHABILITACIÓN FACHADA HOTEL A.S. BELLATERRA (FASE I)
 • Proyecto de los túneles asociados al estudio informativo de mejora general. Nueva carretera. Eix del Llobregat. Carretera C-16. Tram: Berga - Bagà. Clau: EI-NB-01134. UTE Censa-Europrincipia.
 • Pla d'Autoprotecció de la Gerència Besòs. Agbar
 • Campanya de reconeixements geotècnics per al projecte constructiu de nou vestibul de l'estacio de Metro de Selva de Mar. Intraesa.
 • Llegir mésLlegir menys

  Els nostres clients

  Acerinox Acesa Abertis Agència Catalana de l'Aigua Agència de Residus de Catalunya
  Àrea Metropolitana de Barcelona Areas Barcelona d'Infraestructures Municipals S.A., BIMSA Cementiris de Barcelona
  Consell Comarcal del Barcelonès Diputació de Barcelona Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya FGC Gestió de Terres i Runes S.A.
  Infraestructures Institut Català de Finances Port de Barcelona